bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona zosta─╣ÔÇÜa skasowana: 15.04.2013 z powodu:
aktualizacja

Statut Szkoły Podstawowej nr 20

STATUT
ZESPO┼üU SZKÓ,┼ü INTEGRACYJNYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH


ROZDZIA┼ü I. POSTANOWIENIA OGÓ,LNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§, 1. POSTANOWIENIA OGÓ,LNE . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§, 2. CELE I ZADANIA SZKO┼üY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§, 3. SPOSÓ,B WYKONYWANIA ZADA┼â SZKO┼üY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§, 4. BEZPIECZE┼âSTWO, PROMOCJA ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§, 5. ORGANIZACJA POMOCY DLA UCZNIÓ,W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§, 6. POMOC SPECJALISTÓ,W SZKOLNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ROZDZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§, 7. ZADANIA DYREKTORA SZKO┼üY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§, 7A. ZADANIA DYREKTORA SZKO┼üY PROWADZ─äCEJ ODDZIA┼üY
INTEGRACYJNE . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§, 8. RADA PEDAGOGICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§, 9. SAMORZ─äD UCZNIOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§, 10. RADA RODZICÓ,W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
§, 11. WSPÓ,┼üPRACA ORGANÓ,W SZKO┼üY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 14
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . 14
§, 12. ODDZIA┼üY SZKOLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§, 13. PODZIA┼ü NA GRUPY . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§, 14. FORMY PRACY SZKO┼üY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§, 15. ZAJ─śCIA DODATKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§, 16. ARKUSZ ORGANIZACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§, 17. NAUCZANIE RELIGII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§, 18. BIBLIOTEKA SZKOLNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§, 19. ┼ÜWIETLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
§, 20. ZADANIA PSYCHOLOGA, PEDAGOGA I TERAPEUTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
§, 21. ZADANIA LOGOPEDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
§, 22. ZADANIA REHABILITANTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ROZDZIA┼ü V. ZAKRES ZADA┼â PRACOWNIKÓ,W SZKO┼üY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
§, 23. ZAKRES ZADA┼â PRACOWNIKÓ,W SZKO┼üY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
§, 24. WSPÓ,┼üPRACA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
§, 25. ZADANIA NAUCZYCIELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
§, 25A. ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU W KLASIE INTEGRACYJNEJ . . . . . . . . . . 27
§, 25B. ZADANIA NAUCZYCIELA WSPIERAJ─äCEGO W KLASIE INTEGRACYJNEJ . . . 29
§, 26. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
§, 27. ZADANIA WICEDYREKTORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ROZDZIAŁ VI. UCZNIOWIE &ndash, PRAWA I OBOWIĄZK I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
§, 28. UCZNIOWIE &ndash, PRAWA I OBOWI─äZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
§, 29. PRAWA DZIECKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
§, 30. PRAWA UCZNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
§, 31. OBOWI─äZKI UCZNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
§, 31A. STRÓ,J UCZNIOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
§, 32. NAGRODY I WYRÓ,┼╗NIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
§, 33. UPOMNIENIA I KARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
§, 34. PROCEDURA ODWO┼üAWCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ROZDZIA┼ü VII. PRAWA, UPRAWNIENIA I ZADANIA RODZICÓ,W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
§, 35. PRAWA, UPRAWNIENIA I ZADANIA RODZICÓ,W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ROZDZIA┼ü VIII. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE UCZNIÓ,W ORAZ
RZEPROWADZANIE SPRAWDZIANÓ,W W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§, 36. WEWN─äTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA &ndash, CELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§, 37. ZAKRES WEWN─äTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
§, 38. SPOSÓ,B INFORMACJI W WSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2
§, 39. JAWNO┼Ü─ć OCEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§, 40. DOSTOSOWANIE WYMAGA┼â EDUKACYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§, 41. KLASYFIKOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
§, 42. OCENIANIE BIE┼╗─äCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
§, 43. SKALA OCEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
§, 44. OCENA ZACHOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§, 45. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§, 46. PROMOCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
§, 46A. KLASYFIKOWANIE KOMISYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
§, 47. EGZAMIN POPRAWKOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
§, 48. UKO┼âCZENIE SZKO┼üY PODSTAWOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
§, 49. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
§, 50. UWAGI KO┼âCOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ROZDZIA┼ü I. POSTANOWIENIA OGÓ,LNE
§, 1. POSTANOWIENIA OGÓ,LNE
1. Nazwa szkoły brzmi: ZespOpublikował: Michał PŁONKA
Publikacja dnia: 02.11.2010
Podpisa┼éÔÇÜ: Micha┼é P┼éonka
Dokument z dnia: 02.11.2010
Dokument ogladany razy: 2 077
Wersja do druku