bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 15.04.2013 z powodu:
aktualizacja

Statut Szkoły Podstawowej nr 20

STATUT
ZESPOŁU SZKÓ,Ł INTEGRACYJNYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓ,LNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§, 1. POSTANOWIENIA OGÓ,LNE . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§, 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§, 3. SPOSÓ,B WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§, 4. BEZPIECZEŃSTWO, PROMOCJA ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§, 5. ORGANIZACJA POMOCY DLA UCZNIÓ,W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§, 6. POMOC SPECJALISTÓ,W SZKOLNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ROZDZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§, 7. ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§, 7A. ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY PROWADZĄCEJ ODDZIAŁY
INTEGRACYJNE . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§, 8. RADA PEDAGOGICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§, 9. SAMORZĄD UCZNIOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§, 10. RADA RODZICÓ,W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
§, 11. WSPÓ,ŁPRACA ORGANÓ,W SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 14
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . 14
§, 12. ODDZIAŁY SZKOLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§, 13. PODZIAŁ NA GRUPY . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§, 14. FORMY PRACY SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§, 15. ZAJĘCIA DODATKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§, 16. ARKUSZ ORGANIZACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§, 17. NAUCZANIE RELIGII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§, 18. BIBLIOTEKA SZKOLNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§, 19. ŚWIETLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
§, 20. ZADANIA PSYCHOLOGA, PEDAGOGA I TERAPEUTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
§, 21. ZADANIA LOGOPEDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
§, 22. ZADANIA REHABILITANTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ROZDZIAŁ V. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓ,W SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
§, 23. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓ,W SZKOŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
§, 24. WSPÓ,ŁPRACA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
§, 25. ZADANIA NAUCZYCIELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
§, 25A. ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU W KLASIE INTEGRACYJNEJ . . . . . . . . . . 27
§, 25B. ZADANIA NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO W KLASIE INTEGRACYJNEJ . . . 29
§, 26. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
§, 27. ZADANIA WICEDYREKTORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ROZDZIAŁ VI. UCZNIOWIE &ndash, PRAWA I OBOWIĄZK I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
§, 28. UCZNIOWIE &ndash, PRAWA I OBOWIĄZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
§, 29. PRAWA DZIECKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
§, 30. PRAWA UCZNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
§, 31. OBOWIĄZKI UCZNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
§, 31A. STRÓ,J UCZNIOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
§, 32. NAGRODY I WYRÓ,ŻNIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
§, 33. UPOMNIENIA I KARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
§, 34. PROCEDURA ODWOŁAWCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ROZDZIAŁ VII. PRAWA, UPRAWNIENIA I ZADANIA RODZICÓ,W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
§, 35. PRAWA, UPRAWNIENIA I ZADANIA RODZICÓ,W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ROZDZIAŁ VIII. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE UCZNIÓ,W ORAZ
RZEPROWADZANIE SPRAWDZIANÓ,W W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§, 36. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA &ndash, CELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§, 37. ZAKRES WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
§, 38. SPOSÓ,B INFORMACJI W WSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2
§, 39. JAWNOŚĆ OCEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§, 40. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§, 41. KLASYFIKOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
§, 42. OCENIANIE BIEŻĄCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
§, 43. SKALA OCEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
§, 44. OCENA ZACHOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§, 45. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§, 46. PROMOCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
§, 46A. KLASYFIKOWANIE KOMISYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
§, 47. EGZAMIN POPRAWKOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
§, 48. UKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
§, 49. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
§, 50. UWAGI KOŃCOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓ,LNE
§, 1. POSTANOWIENIA OGÓ,LNE
1. Nazwa szkoły brzmi: ZespOpublikował: Michał PŁONKA
Publikacja dnia: 02.11.2010
Podpisał: Michał Płonka
Dokument z dnia: 02.11.2010
Dokument oglądany razy: 2 018
Wersja do druku