bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP ZSI w Siemianowicach Śląskich

Zespół Szkół Integracyjnych Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 8 Integracyjne

ul. Lipowa 3
41-100 Siemianowice Śląskie
tel: (32) 220 02 23
fax: (32) 220 02 24
email: zsi.siemianowice@gmail.com

http://www.zsi.siemianowice.pl

http://www.zsi-bip.siemianowice.pl

http://www.fotozsi.pl

Dziennik elektroniczny 

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów  co dziennie od 8:00 - 10:00 oraz w poniedziałki i środy w godzinach 14:00 - 15:00

Dyrektor zachęca do pomocy szkole, wyrażania opinii o szkole i uczestnictwa w kształtowaniu wizerunku placówki

Wicedyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13:00 - 16:00

Zespół Szkół Integracyjnych zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa oświatowego, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.

Aktualności

UWAGA! ZSI! 31 MARCA NIE STRAJKUJE

30.03.2017

 UWAGA! ZSI! 31 MARCA NIE STRAJKUJE

ZAPRASZAMY

25.01.2016
ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA DZIECI 6 LETNICH DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/17!

Zasady organizacji klas integracyjnych

16.04.2013

Zasady organizacji nauczania integracyjnego oraz podstawy prawne regulujące tę formę nauczania
Wychowanie i nauczanie integracyjne jest ofertą edukacyjną dla dzieci z różnymi rodzajami oraz stopniami niepełnosprawności. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 ze zm.) zapewniła możliwość takiej formy kształcenia we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi tej grupy dzieci. ⇒ naciśnij linkOpublikował: Michał PŁONKA
Publikacja dnia: 03.02.2016
Podpisał: Michał PŁONKA
Dokument z dnia: 02.11.2010
Dokument oglądany razy: 61 314