bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP SP 20 w Siemianowicach Śląskich

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego

ul. Lipowa 3
41-100 Siemianowice Śląskie
tel: (32) 220 02 23
fax: (32) 220 02 24
email: zsi.siemianowice@gmail.com

http://www.zsi.siemianowice.pl

http://www.zsi-bip.siemianowice.pl

http://www.fotozsi.pl

Dziennik elektroniczny 

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów  co dziennie od 8:00 - 10:00 oraz w poniedziałki i środy w godzinach 14:00 - 15:00

Dyrektor zachęca do pomocy szkole, wyrażania opinii o szkole i uczestnictwa w kształtowaniu wizerunku placówki

Wicedyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13:00 - 16:00

Szkoła Podstawowa nr 20 zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa oświatowego, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.

Aktualności

Wychować człowieka mądrego

23.05.2017
 Motto: „Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany” Nasza szkoła Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole". Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego - www.tutoring.org.pl (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie objęci tutoringiem w naszej szkole zyskają wsparcie życzliwego im dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wychowawcą.

UWAGA! ZSI! 31 MARCA NIE STRAJKUJE

30.03.2017

 UWAGA! ZSI! 31 MARCA NIE STRAJKUJEOpublikował: Michał PŁONKA
Publikacja dnia: 23.09.2017
Podpisał: Michał PŁONKA
Dokument z dnia: 02.11.2010
Dokument oglądany razy: 66 419